Sản phẩm bán chạy

Giá: 454.000.000

Hỗ trợ 100% trước bạ

1 năm phí bảo trì đường bộ

Trọng tải: 1000 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3600 x 1730 x 1860 mm

Giá: 454.000.000

Hỗ trợ 100% trước bạ

1 năm phí bảo trì đường bộ

Trọng tải: 2300 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3600 x 1730 x 1860 mm

Giá: 480.000.000

Hỗ trợ 100% trước bạ

1 năm phí bảo trì đường bộ

Trọng tải: 1900 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4350 x 1750 x 1870 mm

Giá: 480.000.000

Hỗ trợ 100% trước bạ

1 năm phí bảo trì đường bộ

Trọng tải: 2800 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4350 x 1750 x 1870 mm

Giá: 480.000.000

Hỗ trợ 100% trước bạ

1 năm phí bảo trì đường bộ

Trọng tải: 1900 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4350 x 1750 x 1870 mm

Giá: 454.000.000

Hỗ trợ 100% trước bạ

1 năm phí bảo trì đường bộ

Trọng tải: 2300 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3600 x 1730 x 1860 mm

Giá: 454.000.000

Hỗ trợ 100% trước bạ

1 năm phí bảo trì đường bộ

Trọng tải: 1000 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3600 x 1730 x 1860 mm

Giá: 480.000.000

Hỗ trợ 100% trước bạ

1 năm phí bảo trì đường bộ

Trọng tải: 2800 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4350 x 1750 x 1870 mm

Xe tải nhẹ Q Series

Xe tải nhẹ Q-Series

Xe tải Isuzu 1,4 tấn QKR77FE4

Xe tải nhẹ Q-Series

Xe tải isuzu 1.9 tấn QKR77HE4

Xe tải trung N Series

Xe tải trung N-Series

Xe Isuzu 3,5 tấn – NPR85KE4

Xe tải nặng F Series

Xe tải nặng F-Series

Xe tải isuzu 6,2 tấn – FRR90NE4

Xe tải Teraco

Giá 100,000,000.00 

Xe chuyên dùng