Xe tải nhẹ Q Series

Xe tải nhẹ Q-Series

Xe tải isuzu 1,4 tấn QKR77FE4

Xe tải nhẹ Q-Series

Xe tải isuzu 1.9 tấn QKR77HE4

Xe tải nặng F Series

Xe tải nặng F-Series

Xe tải isuzu 6,2 tấn – FRR90NE4

Xe tải trung N Series

Xe tải trung N-Series

Xe Isuzu 3,5 tấn – NPR85KE4

Xe tải Teraco

Xe bán tải

Xe đầu kéo

Giá 100,000,000.00 

Xe chuyên dùng